"; $SelectNyhet = $_GET['SelectNyhet']; if($SelectNyhet=="") { echo "
Vill du göra affärer med andra AIK:are?
Råttboet är ett affärsnätverk, där företagare och beslutsfattare med AIK i själ och hjärta, möts för att knyta affärskontakter.

Och vem vill inte göra affärer och få nya affärskontakter med folk som du kan känna förtroende för och som gärna vill göra affärer med likasinnade. Råttboet träffas en gång i månaden.
"; } $länk= mysql_connect("$hostname", "$username","$password") or die ("Kunde inte ansluta till databasen"); $databas = mysql_select_db("$database"); $SelectNyhet = $_GET['SelectNyhet']; if($SelectNyhet=="") { $anrop="SELECT * FROM Nyheter ORDER BY Id DESC LIMIT 0,5"; } else { $anrop="SELECT * FROM Nyheter WHERE Id=$SelectNyhet"; } $sql = $anrop; $result = mysql_query("$sql"); while($rad=mysql_fetch_array($result)) { $Id = $rad["Id"]; $Rubrik = $rad["Rubrik"]; $Ingress = $rad["Ingress"]; $Brodtext = $rad["Brodtext"]; $Lanktext = $rad["Lanktext"]; $Url = $rad["Url"]; $Datumsorterar = $rad["Datumsorterar"]; $Ar = $rad["Ar"]; $Manad = $rad["Manad"]; $Dag = $rad["Dag"]; $Timme = $rad["Timme"]; $Minut = $rad["Minut"]; $Kategori = $rad["Kategori"]; $Bild = $rad["Bild"]; if($Lanktext!="") { $Lank="
".$rad["Lanktext"]."
"; } else { $Lank=""; } echo "
$Lank
".$rad["Rubrik"]."
"; echo nl2br("$Ingress"); echo "
"; } mysql_close ($länk); echo "
"; } ?> $Hemsida"; } else { $Hemsidatext=""; } if($Bild!="") { $Bildtext=""; } else { $Bildtext=""; } if($Mail!="") { $Mailtext="$Mail"; } else { $Mailtext=""; } } echo "
$Namn
$Kontaktperson
$Bildtext
$Beskrivning

Adress: Telefon/Fax:
$Gatuadress
$Postadress
Telefon: $Telefon
Mobil: $Mobil
Fax: $Fax
Hemsida: Mailadress:
$Hemsidatext $Mailtext


"; mysql_close ($länk); } ?>
Ett affärsnätverk med massa Gnagare, hur låter det?
En gång i månaden träffas företagare och säljare med svartgula hjärtan i affärsnätverket Råttboet. Syftet med nätverket är att vi skall bidra med våra affärskontakter och få nya affärsmöjligheter genom att vara med i Råttboet.

Vi som tagit initiativ till detta nya nätverk är Mikael Arndt, AIK’are sedan 70-talet och jobbar med Sälj 2005 och säljträning, samt Leo Rubio, AIK’are sedan 70-talet och jobbar i evenemangsbranschen.


Som medlem får du:
10 affärsnätverksmöten per år, där vi byter kontakter och lär oss hur vi blir goda nätverkare.
2 säljseminarium per år, där landets bästa säljföreläsare talar. Du har möjlighet att ta med dig upp till 4 medarbetare från ditt företag.
1-2 sociala evenemang per år.
Du är representerad med egen sida på Råttboets hemsida.
Du finns med i Råttboets medlemsmatrikel.

Allt detta, förutom vinsten av ditt nätverkande, får du för medlemsavgiften på 5 000 kr exkl. moms. Medlemskapet är personligt.
Vad har Råttboet med AIK att göra?
Vårt nya svart gula nätverk har ingen direkt koppling till AIK. Den enda kopplingen är att nätverkets medlemmar skall vara AIK’are. När vi blir många medlemmar kommer medlemsavgifterna att ge ett överskott som nätverket kommer att skänka till föreningen.
Vad gör Råttboet med pengarna?
Råttboet drivs utan vinstintresse och kommer att kunna ge ett bra överskott om vi blir många. När administration och lokalhyror räknats av kommer vi att skänka bort överskottet till AIK.
 "; //mysql_close ($länk); } ?>

"; $message .= "Skickat från Rattboet.se:

"; $message .= $_POST['messageR']; $message .= "

"; $subject = $_POST['subjectR']; $headers  = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .="From: $from\r\n"; mail($Mail, $subject, $message, $headers); echo "
Ditt mail har blivit ivägskickat
Om svar önskades kommer vi att kontakta dig så snart vi kan.
"; // SLUT SKICKA MAIL // } if(!isset($_POST['MailOK'])) { echo "
Skicka mail
 
Ärende:
Din mail:
Meddelande:
 

Ring oss
Leo Rubio 070-578 37 00 leo@evenemang.se
Micke Arndt 073-350 87 25 mikael.arndt@arndts.se
 


"; } } ?> "; $message = "

"; $message .= "Skickat från Rattboet.se:


Namn: "; $message .= $_POST['Namn']; $message .= "

Företag: "; $message .= $_POST['Foretag']; $message .= "

Telefon: "; $message .= $_POST['Telefon']; $message .= "

Beskrivning av verksamheten: "; $message .= $_POST['Beskriv']; $message .= "

"; $subject = "Jag vill bli medlem i Rattboet"; $headers  = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .="From: $from\r\n"; mail($Mail, $subject, $message, $headers); echo "
Ditt mail har blivit ivägskickat
Tack för din ansökan, vi kommer att kontakta dig.
"; // SLUT SKICKA MAIL // } if(!isset($_POST['MailMedlemOK'])) { echo "
Här kan du ansöka om medlemskap i Råttboet!
Namn:
Företag:
Telefon:
Din mail:
Beskriv din verksamhet:
 

Vill du veta vad ett medlemskap i Råttboet innebär kan du läsa mer på info-sidan."; } } ?>
Här hittar du register över alla medlemmar i Råttboet. Listan är just nu under konstruktion och kommer att fyllas på allt eftersom.

Företag: Namn:
"; $länk= mysql_connect("$hostname", "$username","$password") or die ("Kunde inte ansluta till databasen"); $databas = mysql_select_db("$database"); $sql = "SELECT * FROM Foretag ORDER BY Namn ASC"; $result = mysql_query("$sql"); while($rad=mysql_fetch_array($result)) { $Id = $rad["Id"]; $Namn = $rad["Namn"]; $Beskrivning = $rad["Beskrivning"]; $Bild = $rad["Bild"]; $Gatuadress = $rad["Gatuadress"]; $Postadress = $rad["Postadress"]; $Telefon = $rad["Telefon"]; $Mobil = $rad["Mobil"]; $Fax = $rad["Fax"]; $Kontaktperson = $rad["Kontaktperson"]; $Hemsida = $rad["Hemsida"]; $Mail = $rad["Mail"]; $Datumsorterar = $rad["Datumsorterar"]; if($Hemsida!="") { $Hemsidatext="$Hemsida"; } else { $Hemsidatext=""; } if($Mail!="") { $Mailtext="$Mail"; } else { $Mailtext=""; } echo "
".$rad["Namn"]." ".$rad["Kontaktperson"]." Läs mer
"; } mysql_close ($länk); echo ""; } ?> "; $message = "

"; $message .= "Skickat från Rattboet.se:


Namn: "; $message .= $_POST['Namnet']; $message .= "

"; $message .= $_POST['Kommer']; $message .= " (på nästa möte)

"; $message .= $_POST['Next']; $message .= "

"; $subject = $_POST['Kommer']; $headers  = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .="From: $from\r\n"; mail($Mail, $subject, $message, $headers); */ echo "
Din anmälan har nu blivit registrerad!
"; // SLUT SKICKA ANMÄLAN // } if(!isset($_POST['AnmalanOK'])) { $länk= mysql_connect("$hostname", "$username","$password") or die ("Kunde inte ansluta till databasen"); $databas = mysql_select_db("$database"); $sql = "SELECT * FROM Mote WHERE Id='1'"; $result = mysql_query("$sql"); while($rad=mysql_fetch_array($result)) { $Id = $rad["Id"]; $MoteDatum = $rad["Datum"]; $Tid = $rad["Tid"]; $Plats = $rad["Plats"]; $Ort = $rad["Ort"]; $Vagbeskrivning = $rad["Vagbeskrivning"]; } echo "
Här kan du meddela om du kommer på möten
Namn:
Din mail:
Jag kommer på nästa möte ($MoteDatum)
Jag kommer inte
 
Jag kommer en annan gång.
 
"; mysql_close ($länk); } } ?>
$Kommentar

"; } mysql_close ($länk); ?>
När

 
Var


Vägbeskrivning"; mysql_close ($länk); ?>
Anmälan till mötet
"; } mysql_close ($lank); ?>
Annons